DRAINMAX

 

Buffering/Infiltratie

Het DIBt®-keurmerk is een innovatie van onze DRAINMAX infiltratietunnelelementen. Het zorgt, met een volume van 1,6 m³ , voor een holle ruimte in de grond van lichte kunststof tunnels. Het regenwater wordt bij de bron opgevangen en infiltreert dan door de open bodem en de gaten in de tunnels. Het is ook mogelijk om het water via een pijp te leiden. Deze techniek heeft aanzienlijk lagere kosten ten opzichte van een compleet afvoersysteem.

Het Drainmax-systeem kan ook gebruikt worden voor de infiltratie van afvalwater  van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.

ECOMATER bvba                                        Tel. 09/366.24.24                                     e-mail: ecomater@pandora.be

Overzicht Drainmax systeem:

Tunnelelement

Kopstuk

EIndstuk

Enkele momentopnames bij installatie:

Toebehoren:

  1. Geotextiel 300 g/m2

  2. Geotextiel geweven 190 g/m2

  3. Debietregelaar 110 mm tot 10 l/s

  4. Debietregelaar 160 mm tot 20 l/s

  5. Debietregelaar 200 mm tot 30 l/s

  6. PLURAFIT filter en bezinking